EST ENG RUS LAT
 
 
 
 
Kodukord
Menüü
Seadusandlus
Dokumendid

 

 

 
 
Lapsevanemale Prindi

 

Laps läheb kooli

Koolieelse lasteasutuse seadusest lähtudes väljastab Rannu Lasteaed lasteasutuse õppekava läbinud lapsele koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ja välja on toodud nii lapse tugevused kui ka arendamist vajavad küljed.

Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 

 

 

 


 
 
lasteaed@rannu.ee