EST ENG RUS LAT
 
 
 
 
Andmekaitse

 

 

 
 
Lasteaiast Prindi

Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära                                                                                    

Rannu Lasteaed on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris koodiga 75007401 ja on Rannu valla poolt hallatav asutus, mille tegevusalaks on kooli-east nooremate laste hoid ja neile alushariduse andmine.

Hoone on 1983a. spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud ühekordne kivimaja. On ehitatud 140- kohalise tüüpprojekti järgi, 6 rühmalisena. Lasteaia teeninduspiirkond on vastavalt Rannu volikogu otsusele Rannu valla haldusterritoorium. Rannu Lasteaed asub Rannu alevikus –kooli ja rahvamaja naabruses.

Täna on lasteaias 3 aiarühma ja 1 sõimerühm 

2005. aastal sai maja Euroopa Liidu struktuurifondide toel uued aknad, fassaadi, kõnniteed ning aia. Samal aastal sai lasteaed ka Eesti vabariigi peaministri tänukirja Kaunile Eesti kodule”. 2007a. uuendati lasteaia mänguväljak uute kaasaegsete mänguatraktsioonidega.

Lasteaias peetakse oluliseks väärtuskasvatust, looduse ja tervise tähtsust: suur õueala, võimalus käia metsas, järveääres, soos, pargis. Igaks õppeaastaks püstitatud eesmärgid tulenevad arengukavast, eelmise õppeaasta õppe-kasvatusprotsessist, hoolekogu ettepanekutest. Lasteaed arvestab oma õppetöös ka rahvakalendri tähtpäevi.

 


 
 
lasteaed@rannu.ee